Tag Archives: Giấy in nhiệt K80x45mm

Sản phẩm giấy in nhiệt K80x45 Double K (giấy in hóa đơn nhiệt) của Công ty Vạn Nhất Giấy in nhiệt K80x45 Double K (giấy in hóa đơn nhiệt) Hiện nay. Trên thị trường, có rất nhiều xưởng sản xuất, chia cuộn phôi giấy nhiệt hoặc các đơn vị thương mại có kinh doanh sản […]