Tìm hiểu vầ giấy in có keo dán (giấy tự dính, decal)

Giấy tự dính

Tên gọi “giấy in có keo dán” là gì?

Chúng ta thường nghe cụm từ “giấy in có keo“. Nhưng không phải ai cũng hiểu nó. Vậy nó là gì, xin hãy theo dõi các giải thích với góc nhìn cơ bản nhất của chúng tôi.

Cấu tạo:

Về cơ bản, sản phẩm gồm 02 lớp giấy dán chồng lên nhau. Lớp trên là lớp giấy in được sử dụng mô tả thông tin, lớp dưới là loại giấy Craff, nó thường không được sử dụng , giữa 02 lớp có phủ 01 lớp keo bám dính.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.