Mực mã vạch

Mực In Mã Vạch Wax 100mm x 300m

Mực in mã vạch Wax/Resin Mực in mã vạch Wax/Resin, ribbon mực Wax/resin.ruybang mực Wax/resin TỔNG QUAN Mực in mã vạch Wax/Resin, ruy băng mực Wax/resin, ribbon mực Wax/resin là loại ribbon in tem nhãn có giá cao hơn Wax, những mẫu in có khả năng chịu được việc cào xóa và dính bẩn, và có thể […]